Privacybeleid

Kir Kookt gaat zorgvuldig om met je privacy en de persoonlijke gegevens die je deelt en houdt zich hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vind je mijn gegevens, leg ik uit welke gegevens er worden verzameld en wat er met die gegevens gebeurt. Deze privacyverklaring is van toepassing als je mijn website gebruikt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit. Voor vragen over je privacy mag je altijd contact opnemen met kirkookt@gmail.com

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van kirkookt.nl en servers ouder dan 16 jaar is. Als je ervan overtuigt bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via kirkookt@gmail.com en dan verwijder ik deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd. 

Verwerking Persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij je af kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor je account op onze website. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen. 

Ik heb er commercieel belang bij om enkel persoonsgevens van jou te gebruiken. Om de doeleinden uit te voeren verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • E-mail bericht
 • IP adres
 • Betaalgegevens
 • Eventuele andere persoonsgegevens die je op eigen initiatief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via e-mailcontact

Je persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens tot 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen. Mailverkeer zal minimaal 2 jaar bewaard worden, voor het terug vinden van informatie indien nodig. 

Tot slot verwerk ik jouw naam, gebruikersnaam en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op een mijn berichten achter laat op bijvoorbeeld social media. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Je hebt ook rechten

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je ten alle tijd recht op het inzien of correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar kirkookt@gmail.com

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Kir Kookt vindt het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom past Kir Kookt alle mogelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken en te beschermen tegen misbruik. Om je persoonsgegevens te beveiligen wordt er gebruik gemaakt van een beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups.

Bewaring persoonsgegevens

Kir Kookt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven. Als je een reactie achterlaat, blijven je gegevens in de WordPress-database staan. Wil je dat ze hieruit verwijderd worden? Stuur dan een mail en die zal binnen 4 weken verwerkt worden. 

Aansprakelijkheid 

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Kirkookt.nl verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Kirkookt.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden. 

Wijzigingen in deze verklaring 

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Kir Kookt om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen. Deze gewijzigde verklaring zal direct op mijn website gepubliceerd worden. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Kirkookt.nl ga je akkoord met deze wijzigingen. Mijn advies is om de privacyverklaring regelmatig door te nemen. 

Gegevens Kir Kookt

K Food & Styling BV

KvK 59031891
kirkookt@gmail.com